Periodiskums 4 x gadā
Profesionāls teātra nozares žurnāls. Atklātas intervijas ar teātra nozares pārstāvjiem, izrāžu un teātra festivālu recenzijas, teātra vēstures un teorijas analīze, kā arī teātra norazes aktualitātes vietējā un starptautiskā līmenī.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties