Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls meitenēm (10-15 gadi). Slepenā dienasgrāmata sevis iepazīšanai sarežģītajā agrajā pusaudžu vecumā. Iespēja uz mirkli apturēt informācijas lavīnu un noskaidrot visu par svarīgāko cilvēku pasaulē - sevi. Neparasti uzdevumi, jautājumi, psiholoģiskie testi, prāta mīklas un talantu noteicēji palīdzēs ieraudzīt savu patieso ES, rosinās vērtēt savu un citu cilvēku rīcību, saprast, pieņemt un piedot - meklēt savu īpašo vietu šajā pasaulē. Žurnāls iznāk reizi trijos mēnešos. Vienmēr kopā ar dāvaniņu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties