Periodiskums 12 x gadā
Žurnāls meitenēm (6-11 gadi). Testi, uzdevumi, mīklas, spēles, radoši darbiņi, stiliņš, jautras receptes un konkursi ar jaukām balviņām. Labs palīgs gan mazās dāmas lasītprasmes veicināšanai, gan izklaidei un atpūtai. Iznāk katru mēnesi un vienmēr kopā ar dāvaniņu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Pieslēgties