Periodiskums 4 x gadā
Eiropas vadošais žurnāls par lauksaimniecības tehniku - PROFI - četras reizes gadā iznāk arī latviešu valodā. PROFI radies Vācijā 1989. gadā, bet šobrīd tas pieejams dažādās valodās vairāk nekā 90 valstīs visā pasaulē. Žurnāls sniedz objektīvu, neatkarīgu informāciju par traktoru un citas lauksaimniecības tehnikas tirgu. Katrā numurā ir salīdzinošie testi, ieteikumi lietotas tehnikas pircējiem un praktiski padomi tehnikas parka uzturēšanai. Žurnālam ir arī pielikums Mežs, kurā apskatīta meža tehnika. Lasi visu jaunāko www.profilatvija.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties