Indekss 2557
Izdevniecība IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Stāsti. Biogrāfijas
Grupas Māksla un kultūra
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 4 x gadā

Pavisam noteikti ir jāzina savas valsts un tautas vēsture, jo tā ir viens no elementiem, kas mūs visus vieno un padara par nāciju, nevis par ļaužu baru bez saknēm un pagātnes. Un šī vēsture sastāv ne tikai no epohāliem notikumiem un izcilu cilvēku biogrāfijām, bet arī no daudzām sīkām detaļām un dzīvesstāstiem. Jo tieši tie veido kopējo ainu. Žurnāla veidotāji ir centušies darīt visu, lai stāsti par mūsu pagātni būtu ne tikai izzinoši, bet arī saistoši un viegli uztverami, tā padarot tos interesantus visplašākajam lasītāju lokam.