Periodiskums 12 x gadā
Iegūstiet jaunākās zinātnes ziņas, informāciju par nākotnes tehnoloģijām un dabas brīnumiem, lasot Apvienotās Karalistes zinātnes un tehnoloģiju ikmēneša žurnālā Nr.1.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties