Periodiskums 12 x gadā
Žurnāls angļu valodas apguvei. Katrā numurā uzdevumi, gramatika, raksti par aktuāliem tematiem un daudz jaunu apgūstamu vārdu veiksmīgai saziņai, valodas uzlabošanai vai valodas zināšanu paplašināšanai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties