Periodiskums 102 x gadā
Druva ir abonētākais reģionālais laikraksts Vidzemē, seko notikumiem Cēsu novadā - Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Līgatnes, Liepas, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes pagastā un Cēsu un Līgatnes pilsētā - un Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastā, uzmanības lokā arī citi Vidzemes novadi. Druva iznāk otrdienās un piektdienās. Līdztekus vietējo sociālo un ekonomisko procesu analīzei ir stāsti par vietējo cilvēku un kopienu stiprumu, vidzemnieku identitātes saglabāšanu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
7.45€
14.90€
22.35€
29.80€
- - - - - - - -
10.30€
20.60€
30.90€
41.20€
- - - - - - - -
Pieslēgties