Indekss 3014
Izdevniecība Zemgales Ziņas SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 51 x gadā

Iznāk 1 reizi nedēļā - ceturtdienā. Avīze Zemgales Ziņas iznāk reizi nedēļā, sniedzot bagātīgu lasāmā materiāla klāstu - gan par pasaules un Latvijas notikumiem, gan par nozīmīgiem reģionāliem pasākumiem, nosedzot būtiskus Zemgales novada reģionus - Jelgavas pilsētu, Jelgavas un Dobeles novadus.Lasītājs atradīs vērtīgu lasāmvielu rubrikās: Ziņas, Vide, Uzņēmējdarbība, Kultūra, Sports, Izglītība, Vēsture, Dārzs, Ceļojumi un Sludinājumi.