Indekss 3110
Izdevniecība Preses firma MANS ĪPAŠUMS SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reklāma. Sludinājumi
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 24 x gadā

Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: ceturtdiena. Kaleidoskops - reklāmas, sludinājumu un konsultāciju laikraksts, ko 17 gadus, kopš 1993.gada novembra, izdeva Latvijas Pasts. 2010.gada jūlijā izsolē Kaleidoskopa izdošanas tiesības iegādājās Preses firma MANS ĪPAŠUMS. Iznāk ceturtdienās 20000-25000 eksemplāru tirāžā. Lasītāju pamatauditorija - iedzīvotāji un firmas Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un Salaspils novados. Vairāk - tālr. 65045514, 29356840, e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv