Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena. Žurnāls ZINTNIEKS (abonēšanas indekss 1116) ir palīgs katram, kas grib: * rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību; * meklēt savas dzīves jēgu; * izprast senlatvju dzīvesziņu un senču gudrības; * iepazīt Latvijas dziedniekus un zintniekus; * izzināt materiālo un nemateriālo pasauli; * pilnveidoties, tiekoties ar garīgi bagātiem un zinošiem cilvēkiem; * padziļināti izzināt Visuma likumsakarības; * iemācīties atrast savu ceļu pie Dieva; * iekļauties Latvijas senkultūras un mūsdienu sabiedriski politiskās mijiedarbības procesā; * izpaust savas radošās spējas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4.60€
9.20€
14.00€
18.40€
- - - - - - - -
4.60€
9.20€
14.00€
18.40€
- - - - - - - -
Pieslēgties