Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
4.60€
9.20€
13.80€
18.40€
23.00€
25.00€
- - - - - -
4.60€
9.20€
13.80€
18.40€
23.00€
25.00€
- - - - - -
Pieslēgties