Periodiskums 48 x gadā
Jurista Vārds - profesionāla saruna par tieslietām! Palīgs katram juristam ikdienas darbā, atbalsts tieslietu studijās un tālākizglītībā. Žurnāls iznāk reizi nedēļā. Abonentiem - neierobežota piekļuve lielākajai juridisko publikāciju datubāzei Latvijā juristavards.lv. Trīs abonementu veidi: Mazs (žurnāls + piekļuve datubāzei 1 lietotājam), Vidējs (līdz 10 lietotājiem), Liels (līdz 30 lietotajiem). Piekļuve datubāzei, piesakoties: 67311161, abonenti@lv.lv, juristavards.lv/veikals.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties