Periodiskums 12 x gadā
Izdevumā MEZGLA ZELTA MĪKLAS, kas iznāk kopš 2012. gada, atrodamas klasiskās krustvārdu mīklas katrai dienai. Pie katras mīklas doti arī attiecīgās dienas kalendāra dati. Risini mīklas un dzīvo ar prieku!
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - -
- - -
Pieslēgties