Periodiskums 52 x gadā
Vienīgais vizuālās mākslas žurnāls Latvijā. Iznāk reizi nedēļā: otrdienā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - -
- - - - -
Pieslēgties