Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: piektdiena. Ezerzeme ir Krāslavas novada laikraksts. Laikraksts iznāk reizi nedēļā latviešu un krievu valodā (piektdienās-20 lpp.). Ezerzeme operatīvi un profesionāli informē lasītājus par jaunumiem politikā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē jau ilgus gadus. Satur arī reklāmas un sludinājumu nodaļu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4.00€
8.00€
12.00€
15.90€
19.80€
22.10€
- - - - - -
4.20€
8.40€
12.60€
16.90€
21.10€
25.30€
- - - - - -
Pieslēgties