Periodiskums 104 x gadā
2024. gadā apciemosim jūs divas reizes nedēļā: otrdienās un piektdienās, kad ieradīsimies kopā ar TV programmu - Laimīgā programma - 28. lappušu apjomā. Turpināsim piegādāt garšīgu un svaigu informāciju, labā latviešu valodā. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - -
- - - -
9.90€
19.80€
29.70€
39.60€
49.50€
59.40€
69.30€
79.20€
89.10€
- - -
13.00€
26.00€
39.00€
52.00€
65.00€
78.00€
91.00€
104.00€
117.00€
- - -
Pieslēgties